BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2206
Vrste preduzeća u Bosni i Hercegovini

Relevantni zakonski okvir:

Zakon o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 81/15)
Zakon o privrednim društvima RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13)U Bosni i Hercegovini kao formu poslovanja možete izabrati jedan od 5 oblika društava/preduzeća, od čega su četiri regulisana entitetskim zakonima o privrednim društvima, a obrt je uređen posebnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, odnosno Zakonu o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti RS-a.

Obrt

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, od fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Proces registracije obrta traje relativno brzo, te se pokreće podnošenjem zahtjeva prema nadležnoj službi u općini/opštini registracije.

Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću

Federacija Bosne i Hercegovine

Društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću (d.n.o. / o.d)

Osniva se donošenjem akta o osnivanju dvije ili više domaćih / stranih fizičkih i / ili pravnih osoba koja se obavezuju poslovati pod istim imenom.

Odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze preduzeća (svojom cjelokupnom imovinom). Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Republika Srpska
Osniva se zaključivanjem ugovora između dvije ili više domaćih/stranih fizički osoba.

Članovi odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze preduzeća (svojom cjelokupnom imovinom). Nije utvrđen minimum ili maksimum osnivačkog kapitala.Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o.

Federacija BiH:
Osniva se donošenjem akta o osnivanju ili ugovorom između jedne ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba s osnovnim kapitalom podijeljenim u uloge.

Član društva s ograničenom odgovornošću odgovara za obaveze društva u visini njegovog uloga u istom. Minimalni osnivački kapital iznosi 1.000 KM (cca 500 EUR).

Republika Srpska
Osniva se aktom o osnivanju jedne do stotinu domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Ulagač u društvu s ograničenom odgovornošću nije osobno odgovoran ni za jednu od obaveza društva, već odgovara vrijednošću uloženog kapitala u preduzeće.Minimum osnovnog kapitala je BAM 1. (cca 0,50 centi)


Komanditno društvo k.d
Federacija BiH:
Osniva se ugovorom između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih osoba i/ili pravnih osoba.

Najmanje jedan partner ima potpunu odgovornost (uključujući privatno vlasništvo) i najmanje jedan partner ima ograničenu odgovornost koja se ograničava vrijednošću njegovog udjela u tom preduzeću. Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Republika Srpska
Osniva se donošenjem akta o osnivanju između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba.

Najmanje jedna osoba im neograničenu odgovornost i najmanje jedna osoba ima odgovornost koja je proporcionalna visini uloženog kapitala u preduzeće. Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Dioničko društvo
Federacija BiH:
Pravno društvo koje se osniva ugovorom jedne ili više domaćih/stranih fizičkih ili pravnih osoba – dioničara s početnim kapitalom podijeljenim u dionice.

Otvoreno društvo je pravna osoba (banka, osiguravajuće društvo ili preduzeće) s minimumom osnovnog kapitala od BAM 4.000.000 (cca 2.000.000 EUR) i najmanje 40 dioničara čije su dionice emitirane putem javne ponude.

Zatvoreno društvo je vrsta dioničkog društva čije se dionice izdaju među ograničenim brojem sudionika. Minimum osnovnog kapitala je BAM 50.000 (cca 25. 000 EUR).

Republika Srpska
Pravno je društvo koje se osniva osnivačkim aktom jedne ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili ravnih osoba s osnovnim kapitalom podijeljenim u određeni broj dionica.

Otvoreno društvo je pravna osoba, čijim dionicama se javno trguje, tj. čije se dionice nude na prodaju na otvorenom tržištu i upisuju se na berzi i drugim javnim tržištima. Minimum osnovnog kapitala je BAM 50.000 (cca 25.000 EUR).

Zatvoreno društvo je vrsta dioničarskog društva čije se dionice dijele među ograničenim brojem dioničara. Minimum osnovnog kapitala je BAM 20.000 (cca 10.000 EUR).
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]