BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#490
PRAVO NA ŽALBU I ROK

U zakonu je predviđen rok za žalbu od 15 dana od dana dostavljanja presude.
Pri tome se u zakonu ništa ne navodi o kakvoj se presudi radi, što znači da se žalba može podnijeti protiv svih meritornih i procesnih presuda.
Pomenuti rok za žalbu predstavlja pravo sui generis, što znači da stranke i branitelj svako od njih ima svoj rok za žalbu od 15 dana koji počinje teči od dana dostavljanja prijepisa presude.
Kada su u pitanju osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog (bračni, vanbračni drug, srodnici u pravoj liniji itd) njima se rok za žalbu računa od dana kada je optuženi primio presudu.
Postoji mogućnost da u složenim stvarima stranke i branitelj traže produženje roka za žalbu i isti se iz opravdanih razloga može produžiti još najviše 15 dana. Kada stranke ili branitelj podnesu zahtjev za produženje žalbenog roka onda od toga dana pa do donošenja odluke suda ne teče rok za žalbu, a kada sud donese odluku rok za žalbu se nastavlja za preostali vremenski period a u slučaju da je dozvoljeno produženje žalbenog roka onda dolazi do zbrajanja preostalih dana sa novih 15 dana žalbenog roka. Ako je produženje žalbenog roka tražila jedna strana i to bude dozvoljeno onda produženje žalbenog roka važi i za suprotnu stranu.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]