BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]