Page 1 of 1

Likvidacija doo i otvaranje novog obrta

Posted: Thu Apr 11, 2019 10:25 pm
by SedmaSila
Može li osoba koja je odgovorno lice u doo (koje je trenutno u zadnjim stadijima likvidacije) otvoriti novu firmu, konkretno trgovačku radnju?