BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pravnik
#2708
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti

VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalni centar za socijalni rad (po kantonu)
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Službe socijalne zaštite općina: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža-Trnovo, Hadžići, Ilijaš, Vogošća
DJELATNOST(I) Rad,socijalna zastita,raseljena lica i izbjeglice


SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje ličnih prava građana i regostrovanja samostalne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični Zakon Federacije BiH, član 5. i 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj:35/06; 41/05; i 31/14; Zakon o upravnom postupku, član 169., Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/98, 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
– – – –
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Datum rodjenja
JMB
Svrha
Broj lične karte
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kantona Sarajevo Na uvid –
Dokaz o oslobadjanju plaćanja takse Nadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksama Original ili ovjerena kopija –

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Rok utvrđen propisom je 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti-Centar za socijalni rad -iz općine prema mjestu prebivališta-pribavlja se po službenoj dužnosti-bez
naknade.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]