BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2366
Usvojene izmjene zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, o zdravstvenom osiguranju
20.04.2018.

www.epravo.ba

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH. Usvojene su i izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, čijih je nekoliko članova ranije osporio Ustavni sud FBiH.

Suština izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju odnosi se na pravo osiguranika da, nakon što pređe iz firme koja mu nije uplaćivala doprinose u drugu firmu koja od dana zaposlenja izmiruje svoje obaveze, stekne pravo na zdravstveno osiguranje, bez obzira na dug koji je po tom osnovu ostvario prethodni poslodavac.

Zakonom o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, produžen je rok važnosti dosadašnjeg zakona do 10. jula iduće godine.

Delegati Doma naroda Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prihvatili su izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode kojim je dosadašnja odredba "do 30.6.2017. godine" zamijenjena riječima "na dan isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona".

"To znači da će podnosiocu zahtjeva, koji je ispunio uslove za otpis propisanih zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, a koji u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga, najkasnije do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, biti otpisana u cjelokupnom iznosu obračunata, a neplaćena kamata", ukazala je za Fenu dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Porezni obveznici koji su u cjelini izmirili svoj glavni dug u periodu od 1. januara 2017. godine do 30. juna 2017. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata, a neplaćena kamata također će biti otpisana u cjelokupnom iznosu.

Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdavati rješenje o otpisu kamata za ove porezne obaveznike.

Iste zakonske izmjene juče je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Zakon će na snagu stupiti osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

Dom naroda usvojio je i izmjene Zakona o doprinosim kojim će biti produžen rok za dodatnih 36 mjeseci za primjenu povlaštene osnovice iz člana 20a ovog Zakona, koja se odnosi na zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožarskoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova na vanrednoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH te ga uputio u tromjesečnu javnu raspravu.

Nacrt je utvrdila Federalna vlada, a kao razlog za izmjene i dopune aktuelnog zakona iz ove oblasti navela da su u njegovoj primjeni uočene manjkavosti. Vlada je, naime, 2016. godine zadužila nadležna ministarstva da razmotre i usaglase izmjene propisa koje bi uticale na smanjenje razvoja "sive ekonomije". Navela je i da u tom kontekstu treba pripremiti i izmjene i dopune Zakona o fiskalnim sistemima.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u svrhu izrade izmjena i dopuna, u okviru svojih nadležnosti a prateći iskustva inspektora u praktičnom nadzoru nad provođenjem zakona u cilju suzbijanja ili reduciranja "sive ekonomije", dostavila prijedlog izmjena i dopuna zakona, koje su uključene u ovaj tekst.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, novčane kazne predviđene za nezakonito ponašanje usklađene su sa Zakonom o prekršajima.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]