BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1106
Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 33. sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je 3. marta 2016. godine 33. sjednicu Velikog vijeća, na kojoj je, između ostalog, razmotrio veći broj apelacija podnesenih zbog navodnih povreda ustavnih prava apelanata koje su im nanijeli redovni sudovi.

U predmetima u kojima je utvrđeno postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje zbog toga što sudovi nisu donijeli odluke u razumnom roku (član II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda), nadležnim sudovima je naloženo da hitno okončaju postupak, te da o tome obavijeste Sud u roku od tri mjeseca.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je iznio zapažanje da sudovi i upravni organi iz različitih razloga često ne vode u dovoljnoj mjeri brigu o standardima prava na pravično suđenje, istaknuvši da je problem nedonošenja odluka u razumnom roku naročito je prisutan u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini. Posljedica toga je i značajan broj apelacija upućenih Ustavnom sudu BiH, a u vezi s pravom na pravično suđenje, posebno u dijelu koji se odnosi na nedonošenje odluka u razumnom roku. Problemi koji se nalaze u osnovi kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije širokog su obima i kompleksne prirode. Oni, stoga, zahtijevaju preduzimanje odgovarajućih mjera koje su po prirodi zakonodavnog ili administrativnog karaktera.

Sud je odbacio apelacije koje su bile očito neosnovane i nedopuštene. To se odnosi na predmete u kojima je Sud utvrdio da zahtjevi apelanata nisu opravdani, odnosno da činjenice koje su apelanti predočili Sudu ni na koji način ne mogu opravdati tvrdnju apelanata o postojanju kršenja njihovih prava zaštićenih Ustavom ili da stranke u postupku ne snose posljedice navodnog kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Odluke će biti dostavljene apelantima u roku od mjesec dana

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]