BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#24
USLOVI ZA PUNOVAZNOST BRAKA

Za postojanje braka potrebno je:
1. Da su budući bračni partneri različitog spola
2. Da su budući bračni partneri pred matičarem izjavili pristanak za sklapanje braka

Osim toga potrebo je ispuniti sljedeće uslove za punovažnost braka (ranije bračne smetnje):
1. Brak ne može sklopiti osoba koja je već u braku.
2. Brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila 18 godina. Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti zaključenje braka osobi koja je navršila 16 godina ako utvrdi da postoje opravdani razlozi, da je ta osoba duševno i tjelesno sposobna za vršenje prava i dužnosti koje proizilaze iz braka.
3. Brak ne može sklopiti punoljetna osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost ili koja je nesposobna za rasuđivanje. Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je nesposobna za rasuđivanje ako utvrdi da je ona sposobna shvatiti značenje braka i obaveze koje iz njega proizilaze, kada je očito brak u interesu te osobe.
4. Brak se ne može sklopiti između krvnih srodnika u pravoj i pobočnoj liniji do 4. stepena.
5. Brak ne mogu sklopiti usvojilac i njegov usvojenik u slučaju nepotpunog usvojenja (u slučaju potpunog usvojenja to svakako ne mogu jer tada postaju krvni srodnici).
6. Brak se ne može sklopiti između svekra i snahe, zeta i punice (tašte), očuha i pastorke, maćehe i pastorka bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. Izuzetno, u navedenim slučajevima, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka.
7. Brak nije valjan ako je na njegovo sklapanje bračni partner pristao:
a) u strahu izazvanom ozbiljnom prijetnjom ili
b) u zabludi o osobinama drugog bračnog partnera ili o njegovoj bitnoj osobini. Zabluda o bitnoj osobini bračnog partnera postoji kada se radi o osobini, odn. okolnosti koja bi drugog bračnog partnera odvratila od sklapanja braka da je za nju znao, a naročito u slučaju
­ krajnje opasne i teške bolesti,
­ trajne i neizlječive spolne nemoći,
­ trudnoće žene sa drugim muškarcem i
­ ranije osude zbog kriv. djela protiv dostojanstva osobe i morala.

Ako pri sklapanju braka nje bio ispunjen neki od navedenih uslova, ne nastupaju pravne posljedice braka.
U ovakvom slučaju svaka osoba koja ima pavni interes ima pravo na tužbu kojom traži utvrđenje da brak ne postoji (jedna vrsta tužbe za utvrđennje).

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]