BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2088
Upis u Registar emitenata

1. Nakon održane osnivačke skupštine, u slučaju simultanog ili sukcesivnog osnivanja, uprava dioničkog društva dužna je podnijeti zahtjev za upis u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (u daljnjem tekstu: Registar emitenata) najkasnije u roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.
2. Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se:
1. zapisnik osnivačke skupštine;
2. dokaz o uplati ukupnog iznosa upisanih dionica po cijeni nakon emisije;
3. odluka o usvajanju statuta, statut društva;
4. odluke o izboru članova nadzornog odbora i uprave.
3. Podaci upisani u Registar emitenata smatraju se javno dostupnim.

www.bosna-forum.eu

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja