BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#177
UGOVORNO REGULISANJE ODGOVORNOSTI DUŽNIKA

Ugovorne strane mogu ugovorom proširiti ili ograničiti ili isključiti odgovornost pod određenim uslovima. Dakle, ugovorom je dozvoljeno isključiti, ograničiti odgovornost kada je zbog obične nepažnje došlo do neispunjenja obaveza (egzoneracije ).
Oslobađanje dužnika od odgovornosti - Dužnik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao da ispuni svoju obavezu, odnosno da je zakasnio sa ispunjenjem obaveze zbog okolnosti nastalih poslije zaključenja ugovora koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Ugovorno proširenje odgovornosti - Ugovorom se može proširiti odgovornost dužnika i na slučaj za koji on inače ne odgovara. Međutim, ispunjenje ovakve ugovorne odredbe se ne može zahtijevati, ako bi to bilo u suporotnosti sa nečelom savjesnosti i poštenja.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]