BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#177
UGOVORNO REGULISANJE ODGOVORNOSTI DUŽNIKA

Ugovorne strane mogu ugovorom proširiti ili ograničiti ili isključiti odgovornost pod određenim uslovima. Dakle, ugovorom je dozvoljeno isključiti, ograničiti odgovornost kada je zbog obične nepažnje došlo do neispunjenja obaveza (egzoneracije ).
Oslobađanje dužnika od odgovornosti - Dužnik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao da ispuni svoju obavezu, odnosno da je zakasnio sa ispunjenjem obaveze zbog okolnosti nastalih poslije zaključenja ugovora koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Ugovorno proširenje odgovornosti - Ugovorom se može proširiti odgovornost dužnika i na slučaj za koji on inače ne odgovara. Međutim, ispunjenje ovakve ugovorne odredbe se ne može zahtijevati, ako bi to bilo u suporotnosti sa nečelom savjesnosti i poštenja.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]