BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#195
UGOVOR O POSREDOVANJU

­ Tim ugovorom posrednik se obavezuje da nastoji naći i dovesti u vezu treću osobu sa nalogodavcem koji bi pregovarali o zaključenju određenog ugovora.
­ Bitni sastojak takvog ugovora je sam predmet ugovora kojeg treba zaključiti.
­ Za razliku od komisionara i zastupnika, posrednik nije ovlašten da obavlja pravne radnje, odnosno, da zaključuje ugovor sa trećim licima.
­ Posrednik radi u svoje ime i za svoj račun, a zastupnik radi u tuđe ime i za tuđi račun. Posredovanjem ne nastaje trajni odnos.
­ Posrednik mora da postupa s pažnjom dobrog privrednika.
­ Odgovoran je nalogodavcu za izbor trećeg lica.
­ Naknada za posrednika ne mora biti ugovorena. Ako naknada nije ugovorom određena, ona se određuje na osnovu tarife ili običaja. Ako se ne može ni tako utvrditi ona se određuje prema trudu posrednika i učinjenoj usluzi.
­ Ukoliko posrednik ugovorom bude izričito ovlašten i da zaključi ugovor sa trećom osobom, pa takav ugovor ima elemente i posredovanja i zastupanja, onda se u slučaju spora uzima da se radi o ugovoru o zastupanju.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]