BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#2607
UGOVOR O KREDITU

Ugovorom o kreditu banka se obavezuje, da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava na određeno ili na neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvđene namjene, a korisnik kredita se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobiveni iznos novca vrati na način i u vrijeme kako je to utvrđeno ugovorom.

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pismenoj formi. Ovim ugovorom se utvrđuju iznos uslovi odobravanja korištenja i vraćanja kredita.

www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]