BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5535
TUMAČENjE ODREDABA NOVOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 4

Iako u novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine nije uvrštena odredba da u djelatnost obrta spadaju sve djelatnosti koje nisu regulisane posebnim zakonom, djelatnost ugostiteljstva i trgovine ne može da se podvede pod pojam obrta, jer spada u nadležnost drugog resornog ministarstva koje donosi propise iz oblasti ugostiteljstva i trgovine, a ne u nadležnost ministarstva za pitanja razvoja, poduzetništva i obrta.

"Shodno ovlaštenju nad upravnim nadzorom, potrebno je da pojasnite odredbu novoga Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH", br. 75/2021 - dalje: Zakon) i to člana 4. stav 1. koja propisuje djelatnost obrta i glasi: "Dopuštena djelatnost je svaka privredna i druga djelatnost koja nije zakonom zabranjena" i koja u odnosu na raniju odredbu Zakona ne sadrži odredbu "i koja nije regulisana posebnim zakonom" te da li isto znači da se pod obrtom mogu obavljati djelatnosti ugostiteljstva i trgovine, jer su isti regulisani posebnim zakonom.

U članu 4. stav 4. istoga člana Zakona je propisano da popis obrta koji se mogu obavljati prema uvjetima propisanim ovim zakonom, propisuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva, što znači da će se podzakonskim propisima utvrditi popis obrta koji će se moći registrovati kao obrtnička djelatnost što je propisano u članu 85. Zakona. Izostavljanjem navedene odredbe u članu ne znači da se pod obrtom mogu obavljati djelatnosti ugostiteljstva i trgovine.

Budući da oblast ugostiteljstva i trgovine spada u nadležnost drugih resornih ministarstava koji donose propise iz te oblasti, prema Zakonu se neće moći obavljati djelatnosti ugostiteljstva i trgovine.

Odredbe iz naprijed navedenoga člana "i koja nije regulisana posebnim zakonom" je izostavljena jer je kao takva stvarala zabunu, budući da ima obrta koji su regulisani posebnim propisima (tzv. posebni obrti u koje spadaju djelatnosti vezane za prehranu ljudi, lijekovi, naoružanje kao i cestovni i vodeni prevozi itd.) a koji se mogu obavljati kao obrti.

Tako na primjer Zakon o cestovnom prometu propisuje između ostalog pod kojim uvjetima i na koji način fizičko lice može obavljati djelatnost prevoza putnika ili registrovati auto-škole.

Zakon o električnoj energiji propisuje između ostalog pod kojim uvjetima i na koji način fizičko lice može proizvoditi električnu energiju kao i mnogi drugi zakoni.

To što je neka djelatnost regulisana posebnim zakonom, ne znači da se isto odnosi samo na trgovinu i turizam i da je Zakonom zabranjena za obavljanje od strane fizičke osobe, zbog čega je navedena odredba i izostavljena jer je nepotrebna i neprecizna i kao takva stvarala je zabunu zbog njezinog različitog tumačenja."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, br. 07-17-788/21 od 22.11.2021. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]