BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1092
Sudovi riješili 187.118 najstarijih predmeta u 2015. godini

Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 31.12.2015. godine
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa

Od ukupnog broja svih predmeta koje sudovi u BiH godišnje rješavaju, prema planu rješavanja predmeta, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, uspjeli su riješiti ukupno 187.118 najstarijih predmeta čime je realizovano 84% predviđenog plana za 2015. godinu. U odnosu na isti period prošle godine u sudovima je riješeno preko 100.000 najstarijih predmeta. Tako je u sudovima u 2015. godini broj neriješenih predmeta starijih od 14 godina je smanjen za 97%, starijih od 10 godina smanjen je također za 97% i starijih od 5 godina smanjen je za 98% u odnosu na 2010. godinu.

U skladu sa planovima za rješavanje predmeta u 2015. godini sudovi su predvidjeli riješiti 221.514 najstarijih predmeta. U priloženoj tabeli prikazan je zbirni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za 2015. godinu, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize.

Praćenje procesa rješavanja predmeta prema planovima jedna je od osnovnih aktivnosti Stalne komisije za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH). Naime, VSTV BiH je na sjednici održanoj 21. i 22. januara 2015. godine usvojio novo Uputstvo za izradu planova za rješavanje predmeta koje se počelo primjenjivati prilikom kreiranja planova za rješavanje predmeta za 2015.godinu. Glavni cilj Uputstva je rješavanje svih predmeta koji se ne završe u roku od jedne godine od dana podnošenja inicijalnog akta u sudu. Osnovna promjena u Uputstvu se odnosi na pravilo da u 2015. godini svi sudovi imaju obavezu sačiniti plan rješavanje predmeta.

VSTV BiH je ovu aktivnost započeo 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu koji je finansirala Evropska unija iz programa IPA 2009 i IPA 2010, a nastavio u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa koji finansiraju Vlada Norveške i Vlada Švedske, s ciljem smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što će značajno doprinijeti povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cijelini te pružanju bolje usluge građanima, korisnicima sudova.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.


Izvor: http://epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]