BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3097
STUDIJSKI PROGRAM KAO OBAVEZAN DOKUMENT U POSTUPKU PRIZNAVANjA STRANE VISOKOŠKOLSKE DIPLOME
Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

član 4 stav 1 tačka g)

Podnosilac zahtjeva za priznavanje visokoškolske diplome stečene u inostranstvu dužan je da uz zahtjev za priznavanje diplome priloži i original, ovjerenu fotokopiju ili internet link ka studijskom programu, iz koga će se vidjeti svi relevantni podaci vezani za navedeni studijski program na osnovu koga je podnosilac zahtjeva stekao visokoškolsku diplomu.

"Postupak priznavanja strane visokoškolske diplome u svrhu zapošljavanja u BiH vrši se u skladu sa Pravilnikom o sastavu i načinu rada Komisije za informisanje i priznavanje ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 - dalje: Pravilnik). Odredbom člana 4. stav 1. tačka g) Pravilnika propisano je da se uz zahtjev za priznavanje dostavlja original, ovjerena fotokopija ili internet link studijskog programa na osnovu kojeg je stečena strana visokoškolska diploma, a iz koje su vidljivi sljedeći podaci: naziv programa, dužina trajanja studija, vrsta studija, nivo studija, ishod učenja tj. znanja, vještine i kompetencije koje student stiče, broj ECTS bodova ako su utvrđeni programom, nazivi i kratak opis nastavnih predmeta/modula, prava u pogledu nastavka studija i u pogledu zapošljavanja."(Mišljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.050/613-2/15 od 13.1.2015. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]