BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#31
STICANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI MALOLJETNIKA

Poslovna sposobnost stiče se punoljetstvom, ali od ovog pravila postoje izuzeci:
1) Maloljetnik sa 14 godina koji je u stanju da shvati značaj svojih radnji može obavljati neke parnične radnje (ograničena poslovna sposobnost) npr. Da prihvati poklon, ili da u postupku za razvod braka učestvuje u odlučivanju kojem od roditelja će biti povjeren.
2) Maloljetnik sa 14 koji ostvaruje zaradu može raspolagati sa njom ali mora doprinositi svom izdržavanju, odgoju i obrazovanju.
3) Maloljetna osoba starija od 16 godina poslovnu sposobnost može steći:
a) ako je postala roditelj ili
b) ako je po odobrenju suda u vanparničnom postupku zaključila brak.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
Evers v. Germany

Evers v. Germany (no. 17895/14), 28.5.2020. Čla[…]

Georgouleas and Nestoras v. Greece (nos. 44612/1[…]

Graner v. France

Graner v. France (no. 84536/17), 28.5.2020. Apl[…]

P.T. v. the Republic of Moldova (no. 1122/12) 26[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja