BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1188
Stečaj i zastarjelost

Kada je u pitanju stečajni postupak i zastarjelost, treba svakako imati u vidu da posljedice stečajnog postupka nastupaju donošenjem rješenja o otvaranju stečajnog postupka i da je taj momenat u našem pravu relevantan za dalje postupanje. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka sadrži i pozive povjeriocima da prijave svoja potraživanja i to u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno prijema rješenja. Otvaranjem stečajnog postupka sve obaveze stečajnog dužnika se smatraju dospjelim, uključujući i potraživanja vezana za odložni uslov ukoliko taj uslov nastupio prije konačne podjele stečajne mase. Kada je otvoren stečajni postupak nad imovinom povjerioca zastarni rok ne teče za vrijeme trajanja stečaja, a počinje ponovo teći od dana okončanja stečajnog postupka, a u slučaju kad se u stečaju, odnosno likvidaciji ospori prijavljeno potraživanje, taj rok ponovo teče od dana kad je osporeno.

http://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]