BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1188
Stečaj i zastarjelost

Kada je u pitanju stečajni postupak i zastarjelost, treba svakako imati u vidu da posljedice stečajnog postupka nastupaju donošenjem rješenja o otvaranju stečajnog postupka i da je taj momenat u našem pravu relevantan za dalje postupanje. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka sadrži i pozive povjeriocima da prijave svoja potraživanja i to u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno prijema rješenja. Otvaranjem stečajnog postupka sve obaveze stečajnog dužnika se smatraju dospjelim, uključujući i potraživanja vezana za odložni uslov ukoliko taj uslov nastupio prije konačne podjele stečajne mase. Kada je otvoren stečajni postupak nad imovinom povjerioca zastarni rok ne teče za vrijeme trajanja stečaja, a počinje ponovo teći od dana okončanja stečajnog postupka, a u slučaju kad se u stečaju, odnosno likvidaciji ospori prijavljeno potraživanje, taj rok ponovo teče od dana kad je osporeno.

http://epravo.ba
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja