BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3444
Stavljanje djeteta pod starateljstvo

R.V. and Others v. Italy, br. 37748/13

Uprkos tome što su mjere privremene prirode, djeca su u praksi bila u neprekidnoj brizi vlasti više od deset godina, što je umanjilo šanse da se aplikanti ikada ponovo spoje kao porodica.
Predmet pokreće pitanje da li su domaće vlasti reagovale hitno i sa “naročitom pažnjom” koja bi se trebala koristiti u slučajevima koji se tiču dobrobiti djeteta.
- Konačan pozitivan ishod za djecu nije sam po sebi dovoljan da umanji važnost brzog i pažljivog postupanja u procesu donošenja odluka, odnosno da spriječi negativan uticaj vremena na odnos roditelj-dijete (vidi paragraf 106 presude).
- Sud je izrazio zabrinutost zbog sistema koji omogućava da se povjeravanje štićenika javnoj ustanovi, u sklopu zakonske "privremene mjere", a kao odgovor na situaciju "hitne potrebe", produžava neograničeno i bez određivanja vremenskog trajanja mjera ili obaveze njihovog sudskog preispitivanja, sa obimnim delegiranjem od strane sudova u korist socijalnih službi, i bez konačnog utvrđivanja roditeljskih prava (paragraf 107 presude).
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]