BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#3968
Član 54. Zakona o parničnom postupku

SMISAO TUŽBE ZA UTVRĐENJE JE DA SPRIJEČI POVREDU SUBJEKTIVNOG PRAVA I UČINI KRAJ JEDNOJ NEIZVJESNOJ SITUACIJI, ODNOSNO DA STVORI PRAVNU SIGURNOST KAKO BI TUŽITELJ MOGAO DA ODREDI SVOJE BUDUĆE PRAVNE POSTUPKE.

Iz obrazloženja:

U konkretnoj pravnoj stvari postoji neizvjesnost i nesigurnost u pravnom odnosu između drugotužitelja, kao nosioca stanarskog prava na predmetnom stanu (drugotužitelju je potvrđeno stanarsko pravo i stan vraćen u posjed) i revidenata, koji osnovom spornih ugovora polažu vlasnička prava na tom stanu. Predmetnom tužbom drugotužitelj, kao nosilac stanarskog prava, opravdano je očekivao pravnu korist koju na drugi način ne može ostvariti, tako da predmetna presuda njegovu pravnu situaciju spram spornog stana čini povoljnijom.

Neosnovano revidenti ističu da je petotužena vlasnik predmetnog stana postala na osnovu presude Općinskog suda u Mostaru broj: P-293/2000 od 11.05.2000. godine, jer iz navedene presude proizilazi da je činjenični i pravni osnov tog zahtjeva upravo bio kupoprodajni ugovor od 22.06.1999. godine. Drugotužitelju predstoji otkup predmetnog stana kojom prilikom će mu pobijana presuda omogućiti da se suprostavi eventualnim vlasničkim pretenzijama revidenata.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 58 0 P 012998 14 Rev 2 od
09.01.2015. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]