BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2519
Smetanje posjeda

Član 83. i 84. Zakona o vlasničkopravnim odnosima

Odluka u sporu zbog smetanja posjeda ne rješava spor o pravu na posjed.

Visinu novčane kazne za postupanje suprotno zabrani uznemiravanja posjeda određuje sud u izvršnom postupku.


Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 83 Zakona o vlasničko‐pravnim odnosima u posjedovnim pa‐ rnicama samo štiti posjed i ostvaruje uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja, a isključeno je raspra‐ vljanje o pravu na posjed, pravnom osnovu posjeda i savjesnosti posjeda pa su bez osnova navodi žalbe da je sud propustio cijeniti dokaze: ugovore o kupoprodaji, odnosno o poklonu predmetnog prostora koje je tužitelj zaključivao sa dijelom etažnih vlasnika i o statusu zajedničke prostorije.

Odlukom donesenom u ovom sporu ne rješava se spor stranaka o pravu na posjed, a stranke imaju mogućnost da pokrenu drugi spor u kome će ostvariti pravo na posjed ili neko drugo pravo. Vlasnici svo‐ je pravo na vraćanje stvari mogu ostvariti samo vlasničkom tužbom (reivindicatio) u postupku pred su‐ dom, a ne nasilnim ponašanjem kako je pravilno zaključio prvostepeni sud.

Prema odredbi člana 84 Zakona o vlasničko‐pravnim odnosima, odlukom o zahtjevu za zaštitu zbog smetanja posjeda sud određuje zabranu daljeg uznemiravanja posjeda pod prijetnjom novčane kazne, odnosno vraćanje oduzetog posjeda, kao i druge mjere potrebne za zaštitu od daljeg smetanja posjeda. Međutim sud u parničnom postupku ne određuje visinu novčane kazne jer je to stvar postupka izvrše‐ nja ukoliko tuženi sami dobrovoljno ne izvrše nalog iz odluke suda, zbog čega je žalba tuženih u ovom dijelu osnovana pa ju je valjalo uvažiti.

Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 041352 10 Gž od 28.05.2014. godineizvor: https://advokat-prnjavorac.com

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja