BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#136
SJEDIŠTE I PODRUŽNICE DRUŠTVA

Sjedište društva je mjesto koje je kao sjedište upisano u sudski registar.
Sjedište se utvrđuje osnivačkim aktom ili statutom.

Društvo može imati podružnice izvan mjesta sjedišta društva.
­ Podružnice su organizacione jedinice društva koje obavljaju sve ili neke od djelatnosti društva, ali izvan njegovog sjedišta.
­ Kada društvo ima podružnice, dužno je da o tome podnese prijavu kod suda registra kod kojeg je upisano i samo društvo. Sud sjedišta je dužan da o upisu podružnice obavijesti sud registra na čijoj teritoriji se podružnica nalazi.
­ Podružnica u pravnom prometu nastupa u ime i za račun društva. Lice koje bude ovlašteno da preduzima pravne poslove i radnje u podružnici upisuje se u registar.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja