BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#136
SJEDIŠTE I PODRUŽNICE DRUŠTVA

Sjedište društva je mjesto koje je kao sjedište upisano u sudski registar.
Sjedište se utvrđuje osnivačkim aktom ili statutom.

Društvo može imati podružnice izvan mjesta sjedišta društva.
­ Podružnice su organizacione jedinice društva koje obavljaju sve ili neke od djelatnosti društva, ali izvan njegovog sjedišta.
­ Kada društvo ima podružnice, dužno je da o tome podnese prijavu kod suda registra kod kojeg je upisano i samo društvo. Sud sjedišta je dužan da o upisu podružnice obavijesti sud registra na čijoj teritoriji se podružnica nalazi.
­ Podružnica u pravnom prometu nastupa u ime i za račun društva. Lice koje bude ovlašteno da preduzima pravne poslove i radnje u podružnici upisuje se u registar.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]