BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#5364
Šeks protiv Hrvatske

3.2.2022. Nema povrede člana 10. EK
Aplikant, Vladimir Šeks, je hrvatski državaljanin rođen 1943. godine i živi u Zagrebu (Hrvatska). Penzionisani je političar koji je prethodno obavljao visoke funkcije u Hrvatskoj. Predmet se odnosi na aplikantov prigovor da je njegov zahtjev za pristup tajnim predsjedničkim dokumentima kako bi proveo istraživanje za knjigu odbijen iz razloga nacionalne sigurnosti. Aplikant se žali da je odbijanje uklanjanja tajnosti dokumenata predstavljalo povredu njegovog prava na primanje informacija prema članu 10. (sloboda izražavanja) Konvencije.

Evropski sud je posebno istaknuo da je predsjednikova odluka kojom je odbio deklasificirati neke od traženih dokumenata temeljena na mišljenju specijaliziranog tijela koje se bavi nacionalnim sigurnosnim pitanjima, a u konačnici ju je pregledao i potvrdio Povjerenik za informiranje, Visoki upravni sud i Ustavni sud. Štoviše, aplikantovi zahtjevi za pristup dokumentima su većinom bili odobreni. Zaključio je da je uplitanje u slobodu pristupa informacijama aplikanta bilo nužno i srazmjerno važnom cilju nacionalne sigurnosti te da mu je naknadna nezavisna domaća revizija države da odlučuje o takvim stvarima.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]