BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#373
SASTAV USTAVNOG SUDA BIH

Ustavni sud BiH - ima 9 sudija svi su državljani BiH.
4 bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH, 2 bira Narodna skupština RS i 3 bira Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava (u Strazburu) nakon konsultacije sa Predsjedništvom BiH – koje konsultacije nisu obavezne.

Nadležnosti Ustavnog suda BiH su:
Apelaciona jurisdikcija ustavnog suda BiH: pokreće se apelacijom.
Pojedinac (fizička ili pravna osoba) se može obratiti Ustavnom sudu BiH direktno, a Ustavnom sudu FBiH ne može.
Da bi se pojedinac mogao ovlašteno obratiti Ustavnom sudu BiH moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:
1. da se radi o kršenju ustavnog prava
2. da su iscrpljene sve pravne mogućnosti u entitetu i
3. rok od 60 dana od dana prijema posljednje odluke po efektivnom pravnom lijeku

Primjer: Tužitelj podnosi tužbu za utvrđenje prava vlasništva na nekretninama. Prvostepenom presudom tužilac se odbija sa tužbenim zahtjevom. Blagovremeno se žali kantonalnom sudu, a kantonalni sud u vijeću od 3 sudije i donosi drugostepenu presudu kojom žalbu odbija i potvrđuje prvostepenu odluku. Nakon toga, tužilac podnosi reviziju Vrhovnom sudu FBiH putem prvostepenog suda. Vrhovni sud FBiH u revizijskom postupku donosi presudu: revizija se odbija i obje nižestepene odluke potvrđuju. Tužitelj od momenta prijema ove odluke ima rok od 60 dana da podnese apelaciju Ustavnom sudu BiH, jer se radi o njegovom ustavnom pravu (vlasništvo).
prijevremena mirovina ili ne

Pozdrav, nakon 40 godina radnog staža,od kojih mi […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja