BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4400
Saran vs. Romania
(br. 65993/16), 10.11.2020. Povreda člana 9. EK
Aplikant je Ion Saran, državljanin Moldavije. Živi u Brašovu (Rumunjska).

Slučaj se odnosi na pravo na slobodu vjeroispovijesti muslimanskog zatvorenika. Aplikant se žali na činjenicu da su dva zatvora od njega tražila da dostavi pisani dokaz da je pristaša islama kako bi mu se osigurali obroci koji su kompatibilni s propisima te religije i kako bi imao pristup bogomolji.

Između aprila 2016. i avgusta 2018. godine, aplikant je služio zatvorsku kaznu u nekoliko rumunjskih zatvora. Navodi da se izjasnio kao musliman kad je primljen u zatvor. Vlada osporava tu tvrdnju. U aprilu 2016. godine aplikant je smješten u pritvor u zatvoru Botoşani, gdje je izjavio


1 Informacije o predmetima pripremljene su u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Informacije su informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

da je musliman i zatražio da mu se osiguraju obroci u skladu s propisima te religije. Njegovom zahtjevu je udovoljeno. Između maja i decembra 2016. godine bio je zatvoren u zatvorima Iaşi i Miercurea-Ciuc, gdje je zatražio pristup bogomolji i obrocima koji su kompatibilni s njegovom religijom. Uprava zatvora i nadležni sudovi odbili su njegove zahtjeve, primjetivši da se aplikant u početku izjasnio kao pravoslavni kršćanin i da nakon toga nije iznio nijedan dokument koji dokazuje da je musliman.

U decembru 2016. godine aplikant je smješten u zatvor Codlea, gdje mu je služen obrok u skladu s propisima islama. Nakon toga je prebačen u zatvor u Devi, gdje je od 7. aprila 2017. nadalje dobivao obroke u skladu s prehranom koja je propisana za muslimane.

Pozivajući se na čl. 9. (sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti) i 14. (zabrana diskriminacije), aplikant se žali da mu u zatvorima u Iaşi i Miercurea-Ciuc nisu osigurani obroci u skladu s propisima njegove religije ili odgovarajuće mjesto štovanja. Također navodi da je bio diskriminiran u usporedbi s većinom zatvorenika koji su bili pristaše pravoslavne kršćanske vjere.

Evropski sud je posebno utvrdio da su odbijanjem aplikantu obroka kompatibilnih s njegovom religijom za vrijeme njegovog boravka u zatvoru u Iaşiju, nacionalne vlasti nisu postigle pravičnu ravnotežu između interesa zatvora, interese ostalih zatvorenika i pojedinačne interese aplikanta. Također je primijetio da je gospodin Saran u zatvorima u Botoşaniju, Codleu i Devi dobio obroke kompatibilne s njegovom religijom, što je sugeriralo da je rumunjski zatvorski sistem sposoban da udovolji takvim zahtjevima. Sud je odbacio aplikantove prigovore koji se odnose na zatvor u Miercurea-Ciuc, utvrdivši da je podnesen izvan roka.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]