BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2093
Sadržaj odluka u dioničkom društvu

Prijedlog odluke iz člana 129. i odluka iz člana 130. ovog zakona o povećanju osnovnog kapitala dioničkog društva obavezno sadrži:
1. razloge, obim i način povećanja;
2. novu nominalnu vrijednost dionica nakon povećanja osnovnog kapitala;
3. klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove emisije;
4. rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili način njenog određivanja;
5. opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih emisija;
6. ograničenje ili isključenje prava preče kupnje dionica nove emisije;
7. mogućnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i način procjene njihove vrijednosti.

www.webdesignstudio.ba

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]