BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#150
REORGANIZACIJA
­ To je posebni pravni institut kojim se dužniku ne samo omogućava da preživi nego i da ozdravi kako bi mogao poslovati.
­ Po novom zakonu nema mogućnosti prodaje dužnika kao pravne osobe, a nema ni brisanja prisilne nagodbe.
­ Reorganizacija počiva na načelu privatne autonomije. Pokreću je stečajni dužnik i stečajni upravnik a o njoj odlučuju povjerioci. Uloga suda je potvrđujuća i nadzorna.
­ Reorganizacija se provodi na osnovu stečajnog plana koji predstavlja izraz volje učesnika u postuoku a koji potvrđuje stečajni sudija.
­ Stečajni plan se sastoji od pripremne osnove i osnove za sprovođenje.
­ Stečajni dužnik može podnijeti stečajni plan zajedno sa prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka.
­ Nakon otvaranja stečajnog postupka, stečajni plan ima pravo podnijeti stečajni upravnik, ali i stečajni dužnik.
­ Na skupštini povjerilaca stečajnom upravniku može biti naložena izrada stečajnog plana u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine.
­ Kada se donese stečajni plan, stečajni - sudija ga potvrđuje ili odbacuje.
­ Ako stečajni sudija utvrdi da je stečajni plan podoban, on ne donosi nikakvo rješenje o tome i postupak po stečajnom planu se nastavlja konkludentno.
­ Međutim, stečajni sudija može i da odbaci stečajni plan:
1) ako stečajni plan ne poštuje propise o postupku podnošenja ili propise o sadržaju plana,
2) ako nema izgleda da ga povjerioci prihvate i
3) ako je očigledno da se ne mogu ostvariti prava iz stečajnog plana.
­ Na rješenje o odbačaju stečajnog plana dozvoljena je žalba u roku od 8 dana.

Izvor: www.epravo.ba

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]