BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#685
Razvod braka pokretanje postupka

Postupak za razvod braka se pokreće tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka. Tužba se podnosi osnovnom sudu prema prebivalištu tj. boravištu tuženog (opšta mesna nadležnost). Pored ovako određenog suda, nadležan je i sud na čijem području su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište i sud prema prebivalištu tužioca (posebna mesna nadležnost).

Uz prijedlog, odnosno tužbu dostavljaju se i dokazi u prilogu: izvodi iz matične knjige venčanih, rođenih za decu, dokazi o vlasništvu, o primanjima i slično.

Na ovim linkovima imate svu dostupnu sudsku praksu Bosne i Hercegovine iz ovoga domena:

Sudska praksa iz razvoda braka u BiH

Primjer presude razvoda braka iz Sarajeva

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]