BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2372
Prvi sastanak Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka u BiH

www.epravo.ba

Prvi sastanak Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka u BiH održaće se 27. aprila 2018. godine, s početkom u 10:15 sati, u hotelu Terme, Ilidža. Ovaj događaj organizuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza kojeg finansira Vlada Švedske.

Svrha sastanka je imenovanje predsjedavajućeg Radne grupe, usvajanje Poslovnika o radu kao i Akcionog plana za pronalaženje adekvatnog rješenja reforme izvršnog postupka s fokusom na izmještanje komunalnih predmeta iz sudova, a sve s ciljem unapređenja izvršnog postupka i izmjenu važećih zakona o izvršnom postupku u BiH.

Izvršni postupak ima dvojaku važnost u procesu pristupanja Evropskoj uniji, obzirom da predstavlja legitimno zaključenje sudskog postupka i ima značajan uticaj na percepciju javnosti i broj neriješenih predmeta pred sudovima. Jedna od glavnih prepreka unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH je veliki broj neriješenih izvršnih predmeta, tačnije komunalnih predmeta koji proizlaze iz neplaćenih računa za korištenje komunalnih usluga kao što su električna energija, voda, grijanje, sakupljanje smeća. Čak 1,7 miliona neriješenih predmeta u bh. pravosuđu, odnosno dvije trećine od ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima, čine upravo komunalni predmeti.

Polazna osnova za ovaj sastanak su preuzete obaveze i zaključci drugog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost održanog u Briselu u decembru 2017. godine, „da se formira zajednička radna grupa radi usvajanja akcionog plana kojim će se utvrditi rješenja za sveobuhvatnu reviziju zakona o izvršnom postupku u BiH“ kao i zaključci međudržavne radionice „Reforma izvršnog postupka – način unapređenja efikasnosti pravosuđa“ koja je održana u septembru 2017. godine u saradnji sa Generalnom direkcijom Evropske komisije za proširenje putem Instrumenta za tehničku/savjetodavnu pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

Ovaj sastanak je jedna od aktivnosti projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ kojeg finansira Vlada Švedske, a u sklopu kojeg VSTV BiH provodi značajne aktivnosti unapređenja izvršnog postupka imajući u vidu kompleksnu problematiku izvršnog postupka u BiH, neusaglašenost sudske prakse, neadekvatan odabir sredstava izvršenja i različitost tumačenja pojedinih zakonskih odredbi iz navedene oblasti.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]