BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By obrtnik
#2409
Poštovani,

Prilikom registracije obrta u nadležnoj službi naišao sam na slijedeći problem. Naime, kao šifru djelatnosti koja najbolje odgovara budućim poslovnim aktivnostima iz KO BiH2010 kao glavnu odabrao sam šifru 73.11. Agencija za promociju i propagandu.
Ista šifra se nalazi i u P R A V I L N I KU o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 61/09 i 12/12).
O istom sam dobio i zvanično mišljenje Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta da su te šifre u pravilniku i ako nema zapreke u nekom drugom zakonu onda nema problema za registraciju.
U Gradskoj nadležnoj službi se ipak pozivaju na Zakon o unutrašnjoj trgovini ??? te smatraju da kao obrtnik odnosno fizičko lice ne mogu obavljati poslove vezane za marketing??? U Federaciji sam pronašao više obrta sa ovom šifrom djelatnosti, i to napomenu, ali je u Tuzli ipak problem?
Ima te li neko rješenje ? ili je zaista pod ovom šifrom ne moguće registrovati obrtičku djelatnost ?
Odluka Ustavnog suda BiH U 8/21

Službeni glasnik BiH, broj 63/21 Ustavni sud Bosne[…]

Odluka Ustavnog suda BiH U 4/21

Službeni glasnik BiH, broj 63/21 Ustavni sud Bosne[…]

Vjerujem da ima osnova, jer je napravljen prekrsaj[…]

Odluka Ustavnog suda AP 1805/21

Službene novine Federacije BiH, broj 82/21 Ustavni[…]