BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4161
PRIMJENA PROPISA PRILIKOM IZRAČUNA PENZIJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA DRŽAVNOM NIVOU
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

član 2 tačka k)

Prilikom izračuna penzije policijskih službenika na državnom nivou primjenjuju se odredbe propisa koji važe za policijske službenike na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

"Kako vršiti izračun penzija policijskih službenika na državnom nivou (službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, itd., jer postoji različito tumačenje člana 2. tačka k) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018 - dalje: Zakon), iz kog razloga je, između ostalih, zatraženo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavi mišljenje, a sve u cilju pravilne primjene navedenog člana Zakona, a u vezi sa provedbom člana 104a Zakona o dopunama zakona o policijskim službenicima Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 13/2018).

Policijski službenici državnih agencija i Brčko Distrikta, svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ostvaruju prema prebivalištu gdje se prijavljuju na osiguranje kod entitetskih nosioca osiguranja, a svoja prava ostvaruju po entitetskim propisima iz oblasti PIO, koje provode jedan ili drugi entitet države Bosne i Hercegovine. Pri tome napominjemo daje Ustavom BiH, izričito propisana isključiva nadležnost entiteta u oblasti penzijskog osiguranja.

Kada je u pitanju, način obračuna visine penzije upoznajemo da se prema odredbama Zakona penzija izračunava po bodovnom sistemu za sve osiguranike na identičan način, osim u slučajevima kada je lex specialis propisima za posebne kategorije drugačije propisano.

U tom kontekstu napominjemo da je članom 2. tačka k) Zakona propisano: "Policijski službenik, u smislu ovog zakona, je lice koje je kao takvo definisano posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja." Zakonodavac je propisao jedinstvenu definiciju pojma "policijski službenik", bez obzira da li je riječ o policijskom službeniku koji je kao takav definisan kantonalnim, federalnim ili u ovom slučaju državnim propisom. Tako široko postavljena odredba imala je za cilj upravo, da sa aspekta penzijskog i invalidskog osiguranja, omogući jednak tretman svim policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini, a što je u potpunosti opravdano budući da svi policijski službenici sa prebivalištem u Federaciji BiH, pod jednakim uslovima uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje Federalnom zavodu PIO.

Dakle, imajući u vidu navedeno, mišljenja smo kako sa aspekta propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, po pitanju penzionisanja, odnosno načina izračuna penzija policijskih službenika na državnom nivou (službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, itd), treba primijeniti identične propise/postupanje kao za policijske službenike na nivou Federacije BiH."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 04-35/16-1957/19 iz 2019. godine.)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]