BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2501
Primjena Kolektivnog ugovora za oblast finansija

Član 5. i 10. stav 2. Zakona o radu

Član 2. Kolektivnog ugovora za oblast finansija

Kolektivni ugovor za oblast finansija koji je stupio na snagu 18.11.2000. godine primjenjuje se na sve zaposlenike poslodavca koji ima šifru djelatnosti grupacije finansija, bez obzira da li je zaposlenik član sindikata.

Iz obrazloženja: Neosnovani su navodi žalbe da je prvostepeni sud pogrešno primjenio materijalno pravo i to odredbe Kolektivnog ugovora za granu finansija („Službene novine Federacije BIH broj 48/00“) koji je stupio na snagu 18.11.2000. godine. U konkretnom slučaju tuženi je finansijska organizacija koja ima šifru djelatnosti grupacije finansija, pa se Granski kolektivni ugovor primjenjuje na sve zaposlenike kod poslodavca koji obavlja djelatnost finansija i na primjenu ovog ugovora nema uticaja činjenica da li je tužiteljica u spornom periodu bila član sindikata kod tuženog. Naime, Granski Kolektivni ugovor je u ime zaposlenika potpisao Samostalni sindikat radnika finansija BiH i navedeni ugovor je obavezujući za sve poslodavce iz ove grupacije i njihove zaposlenike.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj:65 0 Rs 129784 11 Rsž od 05.12.2013. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 Rs 129784 14 Rev od 07.10.2014. godine

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]