BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
#3083
PRIJEDLOG ZA PROGLAŠENJE NESTALE OSOBE ZA UMRLUOPĆINSKI SUD / OSNOVNI SUD _______________, BOSNA I HERCEGOVINAPREDLAGAČ: _______________ iz _______________ ul. _______________Radi: proglašenja nestale osobe za umrluPRIJEDLOG ZA PROGLAŠENJE NESTALE OSOBE ZA UMRLUPredlagač je _______________ (odnos srodstva) nestalog _______________ (ime i prezime nestale osobe), sa posljednjim prebivalištem u _______________, ul. _______________, rođenog dana __________ godine u _______________, od oca _______________ i majke _______________, rođ. __________, JMBG _______________, i kao zakonski nasljednik nestalog, u smislu člana 64. Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. _______________ - dalje: Zakon), ima neposredni pravni interes da se isti proglasi za umrlog, kako bi se mogla raspraviti njegova zaostavština.

DOKAZ: izvod iz MK rođenih za nestalog i dokazi o srodstvu predlagača i nestalog.

________________________________________________________________________________________
(navesti okolnosti pod kojima je osoba nestala).

DOKAZ: _______________

Kako iz navedenog proizilazi da o životu nestalog za posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a od njegovog rođenja proteklo je šezdeset godina, ispunjeni su zakonski uslovi da se isti proglasi za umrlog, na osnovu člana 61. stav 1. tačka 1) Zakona, pa predlagač predlaže da po sprovedenom postupku sud donese

(Alternativa 1:

Kako iz navedenog proizilazi da o životu nestalog za posljednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti, a vjerovatno je da više nije u životu, ispunjeni su zakonski uslovi da se isti proglasi za umrlog, na osnovu člana 61. stav 1. tačka 2) Zakona, pa predlagač predlaže da po sprovedenom postupku sud donese.

Alternativa 2:

Kako iz navedenog proizilazi da je imenovani nestao u brodolomu (saobraćajnoj nesreći, požaru, poplavi, zemljotresu ili u kakvoj drugoj neposrednoj smrtnoj opasnosti), a o njegovom životu nije bilo nikakvih vijesti za šest mjeseci od dana prestanka opasnosti, ispunjeni su zakonski uslovi da se isti proglasi za umrlog, na osnovu člana 61. stav 1. tačka 3) Zakona, pa predlagač predlaže da po sprovedenom postupku sud donese.

Alternativa 3:

Kako iz navedenog proizilazi da je imenovani nestao u toku rata u vezi sa ratnim događajima, a o njegovom životu nije bilo nikakvih vijesti za godinu dana od dana prestanka neprijateljstva, ispunjeni su zakonski uslovi da se isti proglasi za umrlog, na osnovu člana 61. stav 1. tačka 4) Zakona, pa predlagač predlaže da po sprovedenom postupku sud donese)RJEŠENJENestali: _______________ (ime i prezime nestale osobe), sa posljednjim prebivalištem u _______________, ul. _______________, rođen dana __________ godine u _______________, od oca _______________ i majke _______________, rođ. __________, JMBG _______________, proglašava se umrlim, a kao vrijeme njegove smrti utvrđuje se dan __________ godine.U _______________ dana __________ godine

PREDLAGAČ_______________
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]