BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#458
PRETPOSTAVKE ZA ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA

Zakon je predvidio pretpostavke za održavanje glavnog pretresa na koji trebaju pristupiti sve osobe koje su pozvane a da li se glavni pretres može održati,
U slučaju ako je neko izostao, održavanje glavnog pretresa zavisi od toga koji je od procesnih subjekata ili učesnika u postupku izostao (npr. neće se odlagati ako je samo neki od svjedoka izostao). Za razliku od toga ukoliko je izostao tužilac, optuženi ili njegov branilac glavni pretres se odlaže. Postoji izuzetak u odnosu na branioca, a to je ako se optuženi odrekne prava na branitelja, a odrana nije obavezna.

https://forum.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]