BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2656
PRAVNA PRIRODA I PROMJENE KOD UGOVORA U PRIVREDI

Zaključenje ugovora u privredi ima obligaciono pravno dejstvo a ne stvarnopravno dejstvo. Zaključeni ugovor predstavlja samo pravni osnov sticanja iustus titulus.

Predaja stvari koja je predmet ugovoroa predstavlja način sticanja modus aquirendi. Ugovori su dovostrano obavezujući predstavljaju uzajamno ispunjenje obaveza oni su najčešće nefomalni konsenzualni .
Ako ugovor u privredi nije odmah ispunjen on može u periodu od zaključenja pa do ispunjenja pretrpjeti razne promjene, te promjene mogu biti :
-promjene na obje strane, promjene povjerilaca kao prenos potraživanja cesijom i promjene dužnika preuzimanjem duga.

Cesija je promjena povjerioca, stari povjerilac se zove cedent a novi cesionar, a dužnik cesus.
Cesija može biti ugovorna ili dobrovoljna ili zakonska cesija ili subrogacija( primjeri zakonske cesije su član 939 Z.O.O.-a kod osiguranja isplatom naknade od odiguranja prelaze na osiguravača ex lege sva osiguranikova prava prema štetniku i član 103 Z.O.O.-a kod jemstva.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]