BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2656
PRAVNA PRIRODA I PROMJENE KOD UGOVORA U PRIVREDI

Zaključenje ugovora u privredi ima obligaciono pravno dejstvo a ne stvarnopravno dejstvo. Zaključeni ugovor predstavlja samo pravni osnov sticanja iustus titulus.

Predaja stvari koja je predmet ugovoroa predstavlja način sticanja modus aquirendi. Ugovori su dovostrano obavezujući predstavljaju uzajamno ispunjenje obaveza oni su najčešće nefomalni konsenzualni .
Ako ugovor u privredi nije odmah ispunjen on može u periodu od zaključenja pa do ispunjenja pretrpjeti razne promjene, te promjene mogu biti :
-promjene na obje strane, promjene povjerilaca kao prenos potraživanja cesijom i promjene dužnika preuzimanjem duga.

Cesija je promjena povjerioca, stari povjerilac se zove cedent a novi cesionar, a dužnik cesus.
Cesija može biti ugovorna ili dobrovoljna ili zakonska cesija ili subrogacija( primjeri zakonske cesije su član 939 Z.O.O.-a kod osiguranja isplatom naknade od odiguranja prelaze na osiguravača ex lege sva osiguranikova prava prema štetniku i član 103 Z.O.O.-a kod jemstva.

www.epravo.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]