BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1128
Potpisan Protokol o uspostavi Foruma za saradnju između okružnih tužilaštava i MUP-a RS-a

U okviru realizacije jedne od aktivnosti „Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, danas je u Banjoj Luci potpisan Protokol o uspostavi Foruma za saradnju između okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a. Protokol su potpisali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i glavni republički tužilac Republičkog tužilaštva RS-a Mahmut Švraka.

Protokolom se uspostavljaju forumi za saradnju okružnih tužilaštava i centara javne bezbjednosti, a njihov cilj je da kroz redovne sastanke stvore uslove za kontinuiranu i institucionalizovanu saradnju između policije i tužilaca u svim segmentima krivične istrage. Obzirom da ovi modeli saradnje nisu predviđeni postojećim zakonima, potpisivanje današnjeg protokola predstavlja bitan iskorak u budućem zajedničkom radu policije i tužilaštava.

Saradnja u okviru Foruma podrazumijeva unaprjeđenje sistema razmjene informacija kroz redovne sastanke, organizovanje okruglih stolova, radionica i seminara. Ovlaštena lica za koordinaciju saradnje od strane tužilaštava su glavni tužilac i njegovi zamjenici, a od strane MUP-a RS načelnik Centra javne bezbjednosti i načelnici sektora u centrima javne bezbjednosti.

Forum će se sastajati najmanje jednom u tri mjeseca, a njegovi zadaci su, između ostalih, da se bavi i analizom završenih predmeta kako bi se na osnovu stečenih iskustava unaprijedila međusobna komunikacija i koordinacija, odnosno povećala efikasnost krivičnih istraga.

http://epravo.ba
18.04.2016

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja