BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#154
POSTUPAK BRISANJA IZ REGISTRA

Brisanje iz registra
Za brisanje iz registra nadležan je nadležni registarski sud u slučaju ako se radi o neosnovanom ili neutemeljenom konačnom upisu.
Lice koje ima pravni interes može nadležnom registarskom sudu podnijeti zahtjev za brisanje neosnovanog konačnog upisa - u roku od 15 dana od dana saznanja za upis a najkasnije u roku od 90 dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

Razlozi za brisanje iz registra
Nadležni registarski sud brisat će neosnovani upis na zahtjev lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti u slučaju da se u postupku utvrdi:
1) da je upis izvršen bez podnošenja propisanih isprava;
2) da je nakon donošenja rješenja o upisu došlo do izmjene uslova za registraciju, a subjekt nije u propisanom roku uskladio te uslove sa zakonom; i
3) u drugim slučajevima u kojima je prema zakonu upis bio nedopustiv ili je naknadno postao nedopustiv.


Postupak suda po zahtjevu za brisanje
­ Nadležni registarski sud će obavijestiti subjekt upisa o podnesenom zahtjevu za brisanje zajedno sa pozivom poslovnom subjektu da se u određenom roku izjasni o zahtjevu i/ili dostavi neophodne isprave.
­ Registarski sud će obavezno zakazati ročište radi utvrđivanja odlučujućih činjenica.
­ Registarski sud će po ocjeni utvrđenih činjenica donijeti rješenje o brisanju konačnog upisa ili o obustavljanju postupka, odn. odbijanju zahtjeva za brisanje.
­ Neosnovani upis briše se nakon pravomoćnosti rješenja o brisanju donesenom u ovom postupku.

­ To se objavljuje u službenim novinama i na oglasnoj tabli suda, a posebno obaviještenje se dostavlja:
1. poreznom organu nadležnom prema sjedištu subjekta upisa - Upravi za indirektno oporezivanje;
2. općini i kantonu nadležnom prema sjedištu subjekta upisa;
3. statističkom uredu i privrednoj komori;
4. zavodu za penziono i invalidsko osiguranje prema sjedištu subjekta upisa radi registracije;
5. carinskom organu nadležnom prema mjestu sjedišta subjekta upisa, ukoliko je subjekt upisa registriran za vanjskotrgovinsko poslovanje;
Organi unutarnjih poslova, poreska i carinska uprava i finansijska policija također mogu tražiti brisanje privrednog društva iz registra u okviru svog resora - iz sljedećih razloga:
1) ako su lažne isprave odnosno lažne informacije korištene za upis u registar;
2) ako su lažne isprave odnosno lažne informacije korištene za produženje sudske registracije; i
3) ako se subjekt registracije koristi ili je korišten za organizirani kriminal.
Osnivač brisanog subjekta upisa ne može prijaviti za registraciju novi subjekt upisa sve dok postoje okolnosti koje su predstavljale razlog za brisanje, odnosno posljedice odluka nadležnog organa koje su prethodile brisanju subjekta upisa.

Izvor: www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]