BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2196
Porezi u Bosni i Hercegovini

Sa niskim poreznim stopama PDV-a (17 posto), poreza na dobit (10 posto), poreza na dohodak (10 posto), porezom na podizanje dividende (0%), BiH je zemlja sa najnižim stopama u okruženju i u Evropi. Također imamo jedinstvenu stopu oporezivanje dohotka od 10%, uz dodatne olakšice za zaposlenike.

Iz tog razloga BiH je interesantno područje investitorima za razmatranje projekata za ulaganje u BiH. Ove stope poreza BiH čine izuzetno konkurentnom Evropi, gdje je prosječna stopa poreza na dobit 30 posto. U susjednim zemljama prisutno je progresivno oporezivanje dohotka s poreznim stopama. U Hrvatskoj porezi iznose od 12, 25 i 40 posto, a u Srbiji od 10,15 i 20 posto. U Sloveniji se kreću u rasponu od 16 do 41 posto, a u zemljama EU stope poreza na dohodak iznose od 15 do 51 posto, bez doprinosa.StopePorezaNaDobit_bos.pngIpak, ono po čemu BiH nije konkuretna su najveća izdavanja za doprinose u regiji. Zbirna stopa izdavanja za doprinose u FBiH 41,5 posto, a u RS 33 posto. Zbirna stopa doprinosa u Hrvatskoj je 37,2 posto a u Srbiji 37, 8 posto. U osnovicu za doprinose ne ulaze, topli obrok do propisanog iznosa od 8,00 KM po danu (oko 168 KM mjesečno), prevoz (oko 50 KM), regres. To znači da je iznos od oko 220,00 KM, koji se isplaćuje radniku kao dio neto plate, neoporeziv.ZbirnaStopaIzdavanjaZaDopronose_bos.png

Porezni sistem Bosne i Hercegovine

Porezni sistem Bosne i Hercegovine je zasnovan na propisima koji se donose na različitim nivoima odlučivanja koji objedinjeni zajedno čine poreski sistem Bosne i Hercegovine. To znači da se propisi o porezima donese na sljedećim nivoima:

na nivou Države Bosne i Hercegovine;
na nivou entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
na nivou Distrikta Brčko;
na nivou Kantona u okviru Federacije Bosne i Hercegovine;
na nivou opština u Federaciji i Republici Srpskoj

Na nivou Bosne i Hercegovine prikupljaju se isključivo indirektni porezi, čija se naplata akumulira na jedinstven račun, a kasnije srazmjerno raspoređuje na entitete. Uprave za indirektno oporezivanje osim naplate poreza na dodatnu vrijednost (PDV) ima nadležnost i za naplatu carine, putarine, akciza. Indirektni porezi se uplaćuju na direktan račun Uprave za indirektno oporezivanje, sa naznakom šifre općine/opštine, kantona i entiteta. Po tom osnovu se kasnije utvrđuju procenti za dodjelu sredstava entitetima, a entiteti dalje vrše detaljniju raspodjelu na kantone ili na opštine.


Svi ostali porezi, takse, naknade se prikupljaju, zakonski definišu na nivou entiteta, Republike Srpske, Federacije BiH te Distrikta Brčko. Dalje, nadležnosti se u okviru entiteta delegiraju na nivo lokalne samouprave – općine/opštine, nivo kantona i opština u Federaciji BiH.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]