BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4067
PORESKI TROŠKOVI VEZANI ZA RASHODE NASTALE DAVANjEM GRATIS PROIZVODA PRILIKOM KUPOVINE ROBE ILI GODIŠNjIM IZLAGANjEM ROBE KOD POSLOVNOG PARTNERA
Zakon o porezu na dobit

član 12 stav 2

Davanje gratis robe u slučaju kupovine jednog proizvoda ili u slučaju godišnjeg gratisa uz protuuslugu držanja artikla u objektu poslovnog partnera ne može se smatrati reprezentacijom proizvoda, jer se u ovim slučajevima ne vrši ugošćavanje poslovnih partnera kao jedan od preduslova reprezentacije, pa se samim tim ni ostvareni poreski trošak ne može svrstati u poreski trošak reprezentacije.

"Kako se utvrđuje porezna osnovica za rashode nastale prilikom davanja gratis robe (proizvoda) u slučaju kupovine jednog proizvoda (akcija 2+1) ili u slučaju godišnjeg gratisa uz protuuslugu držanja artikla u objektu ili kupovine određene količine robe od poreznog obveznika?

Članom 12. stavom 2. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) propisano je da šta se smatra u porezne svrhe porezno priznatim troškom reprezentacije, i to su rashodi nastali uslijed ugošćavanja poslovnih partnera, a koji su povezani sa obavljanjem djelatnosti ili uspostavljanjem poslovne saradnje. Stavom 5. istog člana navode se porezno priznati rashodi sponzorstva kao rashodi na ime potpore za organizovanje i održavanje manifestacija i drugih sličnih događaja ili projekata koji nisu direktno povezani sa poslovanjem obveznika, sa ili bez protuusluge u vidu reklamiranja imena, djelatnosti, proizvoda i usluga sponzora.

Slijedom navedene odredbe i datih informacija iz vašeg upita u kojem navodite davanje gratis robe (proizvoda) u slučaju kupovine jednog proizvoda (akcija 2+1) ili u slučaju godišnjeg gratisa uz protuuslugu držanja artikla u objektu ili kupovine određene količine robe od vas, mišljenja smo da ovako nastali troškovi ne mogu se smatrati reprezentacijom prema članu 12. stav 2. Zakona, jer nema ugošćavanja poslovnih partnera, što je osnovni preduslov za porezno priznat rashod od reprezentacije. Ovi rashodi ne mogu se smatrati u porezne svrhe ni poreznom priznatim rashodom na ime sponzorstva prema članu 12. stav 5. Zakona, jer ne predstavljaju potporu nekoj manifestaciji, već uobičajno poslovanje poreznog obveznika. Mišljenja smo da porezni obveznik u ovom slučaju za potrebe utvrđivanja porezne osnovice, ove rashode iskazuje u okviru poreznog tretmana rashoda prema članu 10. Zakona."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-7628/18-1 od 21.12.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]