BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4425
Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima

U prilogu možete preuzeti publikaciju Pojedinačna predstavka na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima - vodič kroz postupak, čiji su autori Linos-Alexandre SICILIANOS, bivši predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i Maria-Andriani KOSTOPOULOU, pravni zastupnik pri Kasacionom sudu Grčke.

Kako se navodi u uvodu publikacije “svrha ovog rada jeste da se na najjednostavniji mogući način ispitaju različite faze postupka pred organima Konvencije i da se pruži jedan praktični vodič korisnicima, a naročito onim koji zastupaju podnosioce predstavki.”

Knjiga obrađuje sve faze, od pripreme i podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava do potpunog izvršenja presude ovog suda i zaključenja postupka nadzora koji sprovodi Komitet ministara.

S tim u vezi, ukratko su predstavljeni organi Konvencije i njihova uloga u funkcionisanju cijelog sistema (Poglavlje I), postupak pred Sudom (Poglavlje II) i postupak pred Komitetom ministara (Poglavlje III).
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]