BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#1426
Pojam braka
Član 6.
Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca.

2. Uvjeti za postojanje braka

Član 7.
(1) Brak sklapaju saglasnom izjavom žena i muškarac pred matičarom.
(2) Matičar je državni službenik.
(3) Bračni partneri mogu nakon sklopljenog braka pred matičarom sklopiti brak i pred vjerskim službenikom.


(1) Za postojanje braka potrebno je:

Član 8.

a) da su budući bračni partneri različitog spola,
b) da su budući bračni partneri izjavili pristanak za sklapanje braka,
c) da je pristanak izjavljen pred matičarom.

(2) Ako pri sklapanju braka nije bio ispunjen neki od uvjeta iz stava 1. ovog člana, ne nastaju pravni učinci braka.
Član 9.
Pravo na tužbu za utvrđivanje da li brak postoji ili ne postoji pripada svakoj osobi koja za to ima pravni interes, kao i organu starateljstva.

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]