BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1814
Podružnice privrednog drustva

1. Društvo, domaće ili strano, može izvan mjesta sjedišta osnovati jednu ili više podružnica u kojima obavlja svoje djelatnosti.
2. Podružnica nastaje odlukom o osnivanju koju donosi ovlašteni organ društva u skladu s osnivačkim aktom ili statutom društva.
3. Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica.
4. Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja uime i za račun društva.
5. Podružnice domaćeg društva se upisuju u registar društava u registarskom sudu u kojem je društvo upisano.
6. Podružnice stranog društva se upisuju u registar društava u registarskom sudu na čijem području je sjedište podružnice.Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]

Službeni glasnik BiH, broj 6/23 ČETVRTI ODJEL PR[…]