BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#499
PODNOŠENJE ŽALBE

Žalba se podnosi sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud, kao i za protivnu stranku i branitelja - radi davanja odgovora.
Neblagovremenu, nedopuštenu i izjavljenu od neovlaštene osobe žalbu odbacit će rješenjem sudija, odnosno predsjednik vijeća.

Postojanje sporazuma o arbitrazi u parnicnom post[…]

Diskriminacija policijskih sluzbenika Član 2. st[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja