BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3061
POČETAK TOKA ZATEZNE KAMATE NA NEIMOVINSKU ŠTETU
Zakon o obligacionim odnosima

član 277 stav 1

Zatezna kamata na neimovinsku štetu teče od dana kada je tužitelj opredijelio visinu te štete i postavio zahtjev za kamate, a ne od dana podnošenja tužbe.

Obrazloženje:

"Osnovano tužena ukazuje na nepravilnost primjene materijalnog prava u odnosu na odluku o kamatama. Naime, prvostepeni sud je zakonsku zateznu kamatu dosudio za period od podnošenja tužbe 05.04.1982. godine.

Kako proizilazi iz stanja spisa tužitelj je u tužbi od 05.04.1982. godine postavio zahtjev za naknadu nematerijalne štete u tadašnjim YU dinarima, a zahtjev za kamate i nije postavljen. Tužitelj je dana 25.03.2008. godine podneskom uredio tužbu i postavio tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete u sada važećoj valuti a prema orjentacionim kriterijima Vrhovnog suda F BiH iz 2003. godine i postavio zahtjev za isplatu zakonskih kamata od dana utuženja pa do isplate. Dakle, tek ovim podneskom zahtjev iz tužbe koji je bo izražen u YU dinarima tužitelj je konačno opredjelio u pogledu visine neimovinske štete i to u vrijednosti koja je izražena u vrijeme preciziranja zahtjeva, te zatezna kamata na neimovinsku štetu teče od dana kada je tužitelj i opredjelio visinu te štete te i postavio zahtjev za kamate. Dakle, sve navedeno ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primjenio materijalno pravo kada je tužitelju dosudio zakonsku zateznu kamatu od dana podnošenja tužbe a ne od dana postavljanja ovakvog zahtjeva iz kojih razloga je žalbu tuženog valjalo uvažiti, presudu prvostepenog suda u pogledu početka toka kamata preinačiti i odrediti da kamata na novčanu naknadu nematerijalne štete teče od dana postavljanja zahtjeva od 25.03.2008. godine, a primjenom odredbe iz čl. 277. st. 1. Zakona o obveznim odnosima."(Presuda Kantonalnog suda u Zenici, 43 0 P 013587 10 GŽ od 26.8.2011. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]