BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3299
PLAĆANjE ADMINISTRATIVNE TAKSE U VEZI DJELATNOSTI KOJA JE POVEZANA SA OSNOVNOM DJELATNOŠĆU INSTITUTA
Zakon o administrativnim taksama

član 13 stav 1 tačka b)

Institut je, kao ustanova iz oblasti nauke, oslobođen od plaćanja takse prilikom podnošenja zahtjeva za ocjenjivanje usaglašenosti, odnosno ispunjenosti uslova za redovnu tehničku kontrolu, vanrednu tehničku kontrolu, pregled zbog poboljšanja sigurnosti i pregled liftova pri rekonstrukciji ili adaptaciji građevine, budući da se u konkretnom slučaju radi o djelatnosti koja je povezana sa osnovnom djelatnošću Instituta.

"Javna naučnoistraživačka ustanova (dalje: Institut), obratila se ovom ministarstvu radi davanja stručnog mišljenja vezanog za primjenu Zakona o administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011, 103/2011 - ispr. i 67/2013 - dalje: Zakon). Iz pomenutog akta proizilazi da je Institut ustanova u oblasti nauke, te da je shodno odredbi člana 13. stav 1. tačka b) Zakona oslobođen plaćanja administrtivne takse za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti.

Međutim, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, prilikom odlučivanja o njihovom zahtjevu za izdavanje ovlašćenja za redovne i vanredne tehničke preglede liftova, zahtijeva dopunu zahtjeva, između ostalog i uplatu administrativne takse, s obrazloženjem da se zahtjev Instituta odnosi na izdavanje ovlašćenja koje nije obuhvaćeno oblastima za koje je predviđeno oslobađanje članom 13. stav 1. tačka b) Zakona, te da po mišljenju tog ministarstva nema osnova za oslobađanje od plaćanja administrativne takse.

Predmet uređivanja Zakona, je shodno odredbi člana 1. tog zakona, propisivanje i utvrđivanje administrativnih taksi za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlašćenja kojima je povjereno rješavanje u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama. Članom 2. i 3. Zakona propisano je da se taksa može naplatiti samo ukoliko je propisana taksenom tarifom, a da se za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave plaća republička administrativna taksa u skladu sa Tarifom republičkih administrativnih taksi koja je sastavni dio Zakona.

Članom 13. stav 1. tačka b) Zakona je propisano da su od plaćanja takse oslobođeni fondovi i ustanove u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture i socijalne zaštite za spise i radnje u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti. Nadalje, nesporno je da je Institut javna naučnoistraživačka ustanova, koja je registrovana za različite oblasti naučnoistraživačkog rada, između ostalog, inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza,....,ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti i sl.

Prema tome, Institut je oslobođen od plaćanja takse, jer je ustanova iz oblasti nauke. Zaključno, slijedom naprijed navedenog, Institut prema mišljenju ovog organa nije dužan da plati administrativnu taksu prilikom podnošenja zahtjeva za ocjenjivanje usaglašenosti, odnosno ispunjenosti uslova za redovnu tehničku kontrolu, vanrednu tehničku kontrolu, pregled zbog poboljšanja sigurnosti i pregled liftova pri rekonstrukciji ili adaptaciji građevine, te da se ima primjeniti član 13. stav 1. tačka b) Zakona, na osnovu koje odredbe je Institut oslobođen plaćanja takse."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-3525/18 od 24.12.2018. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]