BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4592
Pavel Shishkov protiv Rusije
Pavel Shishkov v. Russia (br. 78754/13), 2.3.2021. Nema povrede člana 8. EK
Aplikant je Pavel Grigoryevich Shishkov, ruski državljanin, rođen 1989. godine u Moskvi, u kojoj i danas živi.

Slučaj se odnosi na odbijanje vlasti da aplikantu priznaju pravo da se brine o kćerci V. koja je smještena u udomiteljsku porodicu, nakon što je njenoj majci oduzeto roditeljsko pravo. Smještaj djevojčice u drugu porodicu izvršeno je bez znanja ili pristanka aplikanta.

Pozivajući se na član 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), aplikant se žali što mu je odbijen zahtjev da mu se njegova kćerka povjeri na brigu i staranje.

Evropski sud je zaključio da je odbijanje vlasti da nalože trenutno povjeravanje V. na brigu i staranje ocu odgovaralo njezinom najboljem interesu, bazirano na njihovoj slobodnoj procjeni i utemeljeno na "relevantnim i dovoljnim" razlozima.
Murat Aksoy Protiv Turske

Murat Aksoy Protiv Turske Povreda čl. 5.1 i 10[…]

E.G. protiv Republic of Moldova

E.G. protiv Republic of Moldova Povreda članova […]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja