BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4133
P.T. v. the Republic of Moldova (no. 1122/12) 26.05.2020


Povreda člana 8. EK

Aplikant je P.T., državljanin Moldavije.
Predmet se tiče otkrivanja informacije da je HIV pozitivan, u potvrdi o oslobađanju vojne službe. Vojni centar je u julu 2011. godine izdao aplikantu potvrdu o oslobađanju od vojne službe, nakon
što su liječnici potvrdili njegovu bolest. Potvrda se temeljila na modelu potvrde navedenom u
Vladinoj odluci br. 864 od 17. avgusta 2005. godine.

Prilikom obnavljanja /zamjene lične karte u avgustu 2011. godine, bio je dužan pokazati potvrdu o oslobađanju.

Ustavni sud Moldavije je 2012. godine donio presudu kojom je utvrdio da se takve potvrde o oslobađanju nesrazmjerno miješaju u pravo na zaštitu privatnog života jer otkivaju povjerljive podatke o bolesti osobe trećim osobama, uključujući potencijalne poslodavce.

Pozivajući se na član 8. EK aplikant se žali na otkrivanje njegovih ličnih medicinskih podataka u potvrdi o oslobađanju vojne službe. Tvrdi da nije podnio žalbu domaćim sudovima, jer ne bi bilo izgleda za uspjeh. Posebno navodi slučaj koji se odnosi na HIV pozitivnog čovjeka, B., koji je

podnio dvije tužbe žaleći se da je potvrdom o oslobađanju vojne službe otkrivena njegova bolest trećim osobama, ali koju je i 2010. i 2012. odbio Vrhovni sud pravde.Evropski sud je posebno utvrdio da Vlada Moldavije nije precizirala koji je „legitimni cilj“ člana 8. Konvencije slijedio otkrivanjem bolesti aplikanta. Štaviše, nisu objasnili zašto je u potvrdu, koja bi se mogla tražiti u različitim situacijama u kojima nije bitno niti relevantno njegovo zdravstveno stanje, bilo potrebno uključiti osjetljive podatke o aplikantu. Ovako ozbiljno uplitanje u njegova prava bilo je nesrazmjerno.

Službene novine Federacije BiH, broj 51/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 50/22 Ustavni[…]