BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2498
Otkaz ugovora o radu

Član 96. Zakona o radu

Radnik ne može u radnom sporu s uspjehom zahtijevati vraćanje na posao i isplatu naknade plaće zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu, ako tužbenim zahtjevom nije tražio i poništenje rješenja o otkazu ugovora o radu kao nezakonitog.
Iz obrazloženja: Tužba iz radnog odnosa u ovom slučaju osporavala je odluku kojom je povrijeđeno pravo tužitelja na radni odnos i zbog povrede koja je počinjena odlukom poslodavca, tužitelj je postavio tužbeni zahtjev da se naloži tuženom da tužitelja vrati na posao koji je radio prije otkaza, kao i da mu se naknade plate od prestanka rada do povratka na posao. S obzirom da je povreda pričinjena odlukom poslodavca, predmet spora je morao biti zahtjev da se poništi odluka kojom je povrijeđeno pravo, u ovom slučaju da se poništi rješenje tuženog od 27.01.2011. godine, a uz taj osnovni zahtjev tužitelj je svakako mogao postaviti i zahtjev da se uspostavi ranije stanje, kako je i predložio, da se tužitelj vrati na posao kreditnog službenika u Sektor za kredite i da mu se naknade plate koje bi ostvarivao da je radio i uplate doprinosa kroz PIO/MIO. (...) Kako tužitelj nije postavio zahtjev za utvrđivanje nezakonitosti otkaza Ugovora o radu u ovom predmetu, a nezakonitost otkaza nije utvrđena pravosnažno u drugoj parnici, onda je prvostepenom sudu jedino bilo preostalo da postavljeni tužbeni zahtjev odbije. (...) Tu‐ žitelj je u postavljenom tužbenom zahtjevu sam izveo zaključak da se radilo o nezakonitom otkazu, a to je jedino mogao utvrditi sud pod uslovom da u tom smislu postoji zahtjev da se utvrdi da je otkaz ne‐ zakonit. Predmet spora je morao biti iskazan kroz zahtjev da se poništi kao nezakonita odluka o presta‐ nku radnog odnosa, jer samo od te odluke zavisi da li bi sud potom obavezao tuženog da tužitelja vrati na posao i da mu isplati naknadu plate.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 194735 12 Rsž od 11.11.2015. godine, potvrđe‐ na presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 194735 16 Rev od 18.10.2016. godine.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]