BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4503
Član 3. stav (1) i član 7. stav (1) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Član 39. Zakona o građevinskom zemljištu

UKOLIKO PROSTORNIM PLANOM ILI PLANOM PARCELACIJE NIJE UTVRĐENA POVRŠINA ZEMLJIŠTA KOJE JE POTREBNO ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE, TU POVRŠINU UTVRĐUJE RJEŠENJEM ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, UZ PRIBAVLJENO MIŠLJENJE ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE URBANIZMA. PRAVO NA ZEMLJIŠTU ZA REDOVNU UPOTREBU STAMBENOG OBJEKTA MOŽE SE OSTVARIVATI JEDINO PRED ORGANOM UPRAVE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 P 098751 17 Rev od 19.3.2019. godine)
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja