BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4503
Član 3. stav (1) i član 7. stav (1) Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Član 39. Zakona o građevinskom zemljištu

UKOLIKO PROSTORNIM PLANOM ILI PLANOM PARCELACIJE NIJE UTVRĐENA POVRŠINA ZEMLJIŠTA KOJE JE POTREBNO ZA REDOVNU UPOTREBU ZGRADE, TU POVRŠINU UTVRĐUJE RJEŠENJEM ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, UZ PRIBAVLJENO MIŠLJENJE ORGANA UPRAVE NADLEŽNOG ZA POSLOVE URBANIZMA. PRAVO NA ZEMLJIŠTU ZA REDOVNU UPOTREBU STAMBENOG OBJEKTA MOŽE SE OSTVARIVATI JEDINO PRED ORGANOM UPRAVE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 32 0 P 098751 17 Rev od 19.3.2019. godine)

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja