BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#973
Optužnica – razbojništvo

ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO

_________________________

Broj: KT - _______
Sarajevo, _______


ŽUPANIJSKOM SUDU U _______
- sucu za prethodno saslušanje -


Na temelju članka 241. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podižem


O P T U Ž N I C U

Protiv:


1. Ime i prezime _______, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja ________, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

2. Ime i prezime ________, nadimak _______, ime i prezime roditelja _______, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.

3. Ime i prezime ________, nadimak _______, ime i prezime roditelja ________, djevojačko obiteljsko ime majke _______, mjesto rođenja _______, adresa stanovanja _______, dan, mjesec i godina rođenja: _______, narodnost _______, državljanstvo _______, JMBG _______, zanimanje _______, obiteljske prilike _______, pismenost _______, završena škola _______, mjesto i vrijeme služenja vojske _______, čin rezervnog vojnog starješine _______, vođenje u vojnoj evidenciji i kod kog organa _______, odlikovanje _______, imovinsko stanje _______, ranija osuđivanost _______, da li je izdržao izrečenu kaznu _______, vođenje drugog postupka _______.


Što su:

Dana _______, oko _______ sati, u mjestu _______, općina ______, po prethodno sačinjenom dogovoru s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, dovezli se osobnim vozilom marke _______ reg. br. _______, ispred benzinske crpke _______, te dok je trećeosumnjičeni (ime i prezime) ostao u vozilu da čuva stražu, druga dvojica osumnjičenih su s potkapama na glavi, s prorezima za oči, a prvoosumnjičeni (ime i prezime) i s automatskom puškom u rukama u koju je prethodno stavio streljivo cal. _______ mm, ušli u prostor benzinske crpke _______ gdje je djelatniku iste (ime i prezime), prvoosumnjičeni (ime i prezime), s uperenom puškom u istog, povišenim glasom rekao: „Ovo je pljačka, daj novac i Hej bonove“ na što je djelatnik crpke, bojeći se navedene prijetnje, izvadio iz džepa crni kožni novčanik u kojem se nalazilo oko _______ KM u raznim valutama i apoenima i predao mu ga, dok je drugoosumnjičeni (ime i prezime), otvorio ladicu registar kase i iz iste izvadio plastični umetak u kojem se nalazio novac u iznosu od _______ KM u raznim valutama i apoenima, _______ kom. bonova za „Hej karticu“ u vrijednosti od _______ KM, pa kada je uzeo novac i „Hej kartice“, prvoosumnjičeni (ime i prezime) je djelatniku crpke (ime i prezime) zaprijetio da ne zove policiju u roku od 24 sata ili će u protivnom dignuti crpku u zrak, nakon čega su obojica osumnjičenih izašli iz prostorija benzinske crpke odnoseći sa sobom novčanik, novac i „Hej kartice“, kojom prilikom je prvoosumnjičeni (ime i prezime) repetirao pušku i iz iste ispalio tri hica u zrak, a zatim su sjeli u vozilo u kojem ih je čekao trećeosumnjičeni (ime i prezime) i odvezli se u pravcu grada _______.

Dakle, u sastavu grupe ljudi i uporabom oružja, prijetnjom drugoj osobi da će izravno napasti na njen život i tijelo, oduzeli tuđe pokretne stvari s ciljem da za sebe pribave protupravnu imovinsku korist,

Čime su počinili kazneno djelo Razbojništvo iz članka 289. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. i u svezi s člankom 31. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZ FBiH).


Radi toga stavljam


PRIJEDLOG
dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu

1. Da se saslušaju svjedoci:

- Predstavnik oštećenog poduzeća (ime i prezime) iz _______, ul. _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), iz mjesta _______, općina _______, adresa _______,
- (ime i prezime), djelatnik PU _______,
- Vještak za balistiku (ime i prezime) – Centar za kriminalističko-tehnička vještačenja – Uprava policije _______.
2. Da se pročitaju:

- Zapisnik o očevidu PU _______, broj _______ od _______ godine,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Potvrda o predaji automatske puške PU _______ broj _______ od _______ godine,
- Potvrda o primopredaji predmeta PU _______ broj ______ od _______ godine,
- Izvod iz kaznene evidencije za osumnjičene (ime i prezime) od PU _______, broj _______ od _______ godine.

3. Da se izvrši uvid u:

- Fotodokumentaciju PU _______ broj ______ od _______ godine.


Rezultati istrage

Dokazi prikupljeni tijekom istrage na nedvojben način potvrđuju da su osumnjičeni počinili kazneno djelo čije radnje su pobliže opisane u dispozitivu optužnice. Iz iskaza saslušanog svjedoka – djelatnika benzinske crpke (ime i prezime) proizilazi da su dana ________ godine oko _______ sati, dok se on nalazio u prostorijama iste, ušle dvije maskirane osobe, od kojih mu je jedna, s automatskom puškom u rukama, povišenim glasom rekla da se radi o pljački, da vadi novac i „Hej bonove“,, istovremeno uperivši pušku prema njemu, kada je, bojeći se navedenih prijetnji, toj osobi predao novčanik s _______ KM u raznim apoenima i valutama, dok je druga maskirana osoba otvorila ladicu registar kase, iz koje je izvadila novac u vrijednosti od _______ KM i _______ kom. „Hej bonova“,, nakon čega su izašli iz prostorija benzinske crpke, odnoseći sa sobom otuđene stvari, kojom prilikom je osoba, koja je u ruci držala automatsku pušku iz iste ispalila nekoliko hitaca u zrak, a zatim su sjeli u vozilo u kojem ih je čekao trećeosumnjičeni. Iskazi saslušanih svjedoka potkrijepljeni su materijalnim dokazima. Kako iz provedenih dokaza na nedvojben način proizilazi da su u sastavu grupe ljudi - najmanje tri osobe osumnjičeni, postupajući po prethodno sačinjenom planu i dogovoru, a sve s ciljem da za sebe pribave protupravnu imovinsku korist uz uporabu oružja, zaprijetili djelatniku benzinske crpke da će ga napasti ukoliko ne preda novac i bonove, što je on, bojeći se prijetnje i učinio, to su se u radnjama osumnjičenih stekla sva bitna obilježja kaznenog djela Razbojništvo iz članka 289. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. i u svezi s člankom 31. KZ-a FBiH.

Materijal koji potkrepljuje navode optužnice

Uz optužnicu se prilažu dokazi, koji pojedinačno i u svojoj povezanosti zajedno, potkrepljuju navode optužnice i to:

- Svi naprijed navedeni dokazi za koje je predloženo da se na glavnom pretresu pročitaju i da se u njih izvrši uvid,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj: KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj: KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju svjedoka (ime i prezime) broj: KT - _______ od _______ godine,
- Zapisnik o saslušanju predstavnika oštećenog poduzeća (ime i prezime) broj: KT - _______ od _______ godine,
- Nalaz i mišljenje vještaka za balistiku broj _______ od _______ godine.

Radi iznijetog smatram da postoji dovoljno dokaza za utemeljenu sumnju da su osumnjičeni počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret, zbog čega predlažem da sudac za prethodno saslušanje ovu optužnicu potvrdi.


Prijedlog za izricanje sigurnosne mjere

Predlažem da se, u smislu odredbe članka 78. stavak 2. KZ-a FBiH, prvoosumnjičenom (ime i prezime), izrekne sigurnosna mjera oduzimanje predmeta, kojom će se od istog oduzeti automatska puška marke _______ s _______ metaka cal. _______ mm, kao predmet koji je upotrijebljen za počinjenje kaznenog djela.


ŽUPANIJSKI TUŽITELJ
______________________
(ime i prezime)

https://advokat-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]