BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5380
Opasna djelatnost uzrokovana radnom sredinom

Član 173. i 174. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima

Obavljanje radnih zadataka na nepristupačnom, neuređenom terenu, kao i terenu obraslom bujnom vegetacijom, ima karakter opasne djelatnosti.
Iz obrazloženja:

Iz provedenih dokaza proizilazi da je do povređivanja tužitelja došlo tokom upravljanja deminerskom mašinom na daljinsko upravljanje na način da je tužitelju pala grana na glavu koja je prouzrokovala povredu vulnus l.c. captitis so.1.0. Nesumnjivo da povređivanje tužitelja nije u vezi s upravljanjem deminerskom mašinom, međutim ova činjenica ne mijenja zaključak da je do povređivanja došlo u vrijeme postupka deminiranja. Postupak deminiranja sam po sebi predstavlja opasnu djelatnost, ne samo zbog činjenice uklanjanja minsko-eksplozivnih materija, nego i zbog okolnosti da se obavlja u nepristupačnom i neuređenom terenu, često obraslim gustim rastinjem. Element okoline, konfiguracija terena i bujna vegetacija u kome se deminiranje odvija predstavlja okolnost koja postupku deminiranja daje dodatni karakter opasne djelatnosti. Upravo ova okolnost ostvarila se u konkretnom slučaju uslijed čega je ovo vijeće prihvatilo zaključak prvostepenog suda o postojanju objektivne odgovornosti tužene kao poslodavca da tužitelju nadoknadi nematerijalnu štetu iz osnova povrede na radu.

(Presuda vijeća Apleacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 035234 21 Gž od 7. 7. 2021. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]